Первоначально сознание и тело были одним целым.
Не думайте, что сила, которой пользуетесь обычно - это всё, чем вы владеете
и при этом жалуетесь что слабы.
Она подобна лишь небольшой, видимой части айсберга.
Когда мы объединяем наше сознание и тело и становимся одним целым со Вселенной,
то можем использовать всю огромную силу, которая заложена в нас природой.


Беларускае Таварыства Кі-Айкідо

Belarus Ki-Aikido Society

Гасьцёуня
Кi-Айкiдо
Расклад заняткау, кантакты
Семінары і падзеі
Думкi услых
Спасылкi

Сэмiнар сенсэя Эрыка Харэлла(5 Дан,США) 16-22 красавiка 2007г. у Санкт-Пiтэрбургу.
Cенсэй Эрык Харэлл.
Мяккi i уважлiвы позiрк. Адчуваеш, што некалi з падобным
сустракауся. Ах да, сенсэй Шанер гэтак жа пазiрае! :)
Танчым,танчым,танчым i рытм!-часам чулася на 1 трэнiроуцы :)
       Big Ki, Big Dance!
Увечары, за сталом харчэунi можна было задаць пытаннi,
якiя не паспеу на занятках.
Эрык Харэлл заусёды ветлiва адказвау на усе(!) пытаннi.
Клас па зброi. Тэст на адчуванне,як трымаць бакен з кi.
Сам сенсэй Харэлл пачынау працаваць з бакенам з таго,
што стаяу у Чудан-но-камае 45 хвiлiн.
Галоуная тэма: Ki-но-кенко (Айкiдо для здароу'я).
Сенсэй увесь час настауляу, як зрабiць становiшча i
рух свабоднымi ад напружання.
Таму зразумела комплексу 1 рытма была аддана значная
частка заняткау Кi-но-кенко.
Рэдкая магчымасць пераняць вопыт сенсэя Харэлла у Кiатсу-тэрапii.
        Прадстаунiкi Мiнскага грамадства i сенсэй Харэлл.
На сэмiнары былi таксама прадстаунiкi другiх гарадоу Расii i Казахстана.
Вялiкi дзякуй за рознабаковую падтрымку арганiзатару сэмiнару - сенсэю Iгару Астраумаву(3 Дан Кi-Айкiдо).


Сайт Беларускага таварыства Кi-Айкiдо
RATING ALL.BY Белорусский рейтинг MyMinsk.com
Hosted by uCoz